Logo Veterinární klinika Strakonice

Alergie u psů a koček,co je nového.

Nové možnosti v terapii alergických dermatitid.

   Alergická, či hypersenzitivní onemocnění kůže rozhodně zaujímají v penzu všech kožních onemocnění největší podíl. Přesto jsme do poslední doby měli možnost ovlivňovat jejich příznaky pouze na základě snižování imunity, čímž se potlačoval hypersenzitivní zánět, což ve výsledku omezilo svědění(pruritus). Staré dobré kortikosteroidy s obrovským potenciálem účinku, ovšem i se stejně velkým výčtem účinků nežádoucích. Pokud jsme se jim chtěli vyhnout, bylo nutné volit  z následujících možností:

   1) Vyhnutí se alergenu

   2) Nenasycené mastné kyseliny(NMK)

   3) Antihistaminika

   4) Koupele v protisvědivých šamponech

   5) Desenzibilizace (znecitlivění) pomocí speciálně připravených vakcín na základě

       alergologických testů, či stanovení hladin specifických IgA(E)

   6) Hypoalergenní diety

K jednotlivým bodům:

ad1) Ve škále alergenů, které u daného jedince alergii způsobují a s přihlédnutím

        k tomu, že se vždy jedná o alergii způsobenou více alergeny (bytoví roztoči, domácí

        plísně, lidské epitelie, trávy, atd.) je zřejmé, že tento bod terapie je nesplnitelný.

ad2) Bylo zjištěno, že NMK  nemají na svědění zcela žádný vliv a to v jakýchkoli

        dávkách.

ad3) Antihistaminika nefungují rovněž v jakýchkoli dávkách, protože histamin u zvířat

        NEZPÚSOBUJE ani svědění, ani zánět.

ad4) Koupele v protisvědivých šamponech nefungují a jejich realizace je v 90%

        případů nemožná (velcí psi, nekooperativní psi, atd.)

ad5) Desenzibilizace. Dle našich zkušeností funguje u cca 10% pacientů, to i tak

        nestabilně a její efekt je značně neadekvátní vynaloženým financím.

ad6) Diety. Původně velká naděje v terapii. Po nabytých zkušenostech je bohužel nutné

        přiznat, že fungují pouze tehdy, je-li sofistikovaně potvrzena diagnóza alergie na

        individuální složku potravy, kterou hypoalergenní dieta neobsahuje. Nadto potravní

        alergie jsou ve výčtu alergóz velmi neobvyklé a i sofistikovaně potvrzený alergen

      se na celkovém svědění podílí jen pramalým procentem.

 

A celá naše bezradnost je navíc ještě komplikovaná tím, že svědění je téměř výlučně způsobeno KOMBINACÍ několika (mnoha) alergenů.

 

Bezradnosti přítrž byl učiněn ve Spojených státech, kde se veterinární věda zaměřila na odhalení skutečného zánětlivého mediátoru, na látku, která způsobuje svědění. Bylo zjištěno se,že se jedná o Januskinázu, která spouští zánětlivě svědivý proces obdobně jako je tomu s histaminem u lidí. A pak už byl jen relativně malý krok od toho vymyslet něco,co Januskinázu neutralizuje, tzv.inhibitor. Tím je látka s názvem oclacitinib, jež vstoupila na trh jako lék APOQUEL. Apoquel byl dermatology na světě, ale hlavně u nás ve východní Evropě dlouho očekáván, jelikož trvalo několik let, než se na náš trh dostal. Na našem pracovišti, jež se na dermatologii specializuje, ho používáme od jeho objevení se na našem trhu, což je cca 1 rok. Za tuto dobu jsme ošetřili Apoquelem 1215 pacientů. Všichni byli pod naším trvalým lékařským dohledem.

Výsledky jsme shrnuli do následující tabulky:

 

 

Prednison

Apoquel

Rychlost nástupu

1 den

30 minut

Účinek

dobrý

excelenntí

Recidiva

častá

minimální

Možnost přerušení léčby

postupně

možné ihned

Nežádoucí účinky

zvýšený pocit žízně,hladu,

za celou dobu používání

 

více močí,dlouhodobě

jsme se s žádnými

 

iatrogenní hyperadenokorticismus,

nežádoucím účinky

 

snížení celkové imunity

nesetkali

 

nárust kvasinek a streptokoků či

 

 

ostatní flóry, obezita, průjmy, zvracení

 

 

snížení aktivity

 

Interakce s ostatními léky

výrazná

nulová

Možnost aplikace u štěňat

riziková

bez rizika

Finanční náročnost

pes 10 kg/týden=100 Kč

pes 10 kg/týden=400 Kč

 

Z uvedeného plyne, že Oclacitinib/Apoquel je lék, který vnesl do terapie alergóz zásadní

zvrat a i při vyšší finanční náročnosti by měl kortikosteroidy zcela nahradit, dle známého

hesla: Každé hypersenzitivní zvíře si zaslouží, aby bylo ošetřeno pomocí léku Apoquel.

Je třeba ovšem počítat s tím, že alergie zůstává alergií a pacient se z ní nikdy nevyléčí. I

Apoquel tedy je lék, u něhož po vysazení dochází za čas k recidivě. K jejímu oddálení a k celkovému managementu terapie alergóz patří:

1.Koupele v antimykotických a desinfekčních šamponech

   (obvykle kombinace chlorhexidinu a clotrimoxazolu).Dle mnoha dermatologů kvasinková a  

    bakteriální flóra odpovídá za 60% celkového svědění.

2.Trvalé KVALITNÍ protibleší prostředky.Podotýkám KVALITNÍ.Nikoliv ty které si majitel pacienta

   koupí kdesi v lékárně za mrzký peníz. Nechci se nikterak dotýkat personálu lékáren, ale jejich

   specializace je skutečně jinde. Chcete-li psa opravdu bez ektoparazitů, je třeba se obrátit na

   veterinárního lékaře.   

 

 

Služba

15. - 21.07.
9 - 12 13 - 17:30
Po MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
Út MVDr. Vondřička
MVDr. Irber
MVDr. Polanková
St MVDr. Vondřička
MVDr. Irber
MVDr. Vondřička
MVDr. Irber
Čt MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
9 - 12 13 - 16:30
MVDr. Polanková
MVDr. Irber
MVDr. Polanková
9 - 12 13 - 17
So MVDr. Polanková Telefon
9 - 12 15 - 17
Ne Telefon Telefon

Napište nám

Chcete se objednat?
Můžeme Vám s něčím pomoci?
Neváhejte nás kontaktovat.

* Povinné údaje
}