Logo Veterinární klinika Strakonice

Chirurgické řešení dlouhodobých potíží při zánětech zvukovodů

Onemocnění zevního zvukovodu je velmi častým problémem,který potká za život téměř každého psa a v menší míře i kočku.

Onemocnění zevního zvukovodu je velmi častým problémem,který potká za život téměř každého psa a v menší míře i kočku.Má-li nemoc charakter jedné až dvou epizod,jedná se v podstatě o banální záležitost,likvidovatelnou kapkami s obsahem kortikosteroidů,antibiotik a antimykotik(resp.antiparazitik).Nicméně ne každý pacient má to štěstí a dle našich zkušeností je rozhodně více než 50% psů postiženo otitidami opakovaně,či nemoc probíhá trvale v chronickém stavu,kdy ve zvukovodu vznikají proliferativní změny,ragády sliznice nebo purulentní výtoky,které v konečném důsledku vyvolávají obturaci(ucpání) zvukovodů jako takových.

Ucho jako celek se dělí na vnitřní část,kterou představuje poměrně složitý nervový aparát(centrum koordinace a rovnováhy),část střední,do které přináleží převodový systém zvukových vln z bubínku(kladívko,kovadlinka) a tympanická dutina(bulla tympanica),ze které vyúsťuje Eustachuva trubice.Aparát nad bubínkem je označován jako vnější zvukovod, dělící se na část horizontální a vertikální,jehož sliznice postupně přechází v kůži boltce.Tato část tvoří vnější sluchový aparát.

Chirurgické řešení dlouhodobých potíží při zánětech zvukovodů

Patologie u psů jsou lokalizovány nejčastěji do vnější části, nicméně setkáváme se i s rupturami bubínku,které následně znamenají přestup onemocnění do části střední(otitis media) a vnitřní (otitis interna).Příčiny onemocnění jsou velmi rozmanité,jmenujme aspoň ty nejčastější.Na prvních místech jsou rozhodně cizí tělesa ve zvukovodech,která bohužel bývají velmi často veterinárními lékaři podceněna,obvykle jsou indikovány naslepo otologické kapky,které ovšem v těchto případech tlumí jen následky,cizí těleso zůstává ve zvukovodu a naopak se jakoby zavrtává hlouběji,dochází k perforaci bubínku(jehož rezistence je oslabena aplikací kortikosteroidních kapek) a zánětlivý sekret,včetně léčivých kapek(které jsou téměř ve 100% ototoxické) vnikají do tympanické bully a do vnitřního ucha,kde způsobují otitis media,respektive interna.Jako druhou nejčastější příčinu zánětů zevního zvukovodu na našem pracovišti zaznamenáváme rozhodně hypersenzitivní kožní reakce,které jsou klientům známy pod pojmem alergie(toto označení je ve veterinární medicíně nepřesné,nicméně v rámci zjednodušení se ho držíme).Je třeba si uvědomit,že zevní zvukovod je přímý kožní derivát a jako takový,trpí velice obdobnými,či stejnými nemocemi.Alergie se projevuje zánětem se všemi jeho 5 znaky(bolest,změna barvy,změna teploty,otok,narušení funkce).Mezi další časté příčiny patří na našem pracovišti ještě kvasinková infekce,případně různé polypózní útvary,atd.Výše jmenované příčiny onemocnění se mnohdy vzájemně prolínají a často je nemožné rozlišit,která z nich vyvolala onemocnění jako první,nicméně všechny mají specifický otoskopický klinický obraz a je velice důležité zvukovod podrobně vyšetřit a identifikovat etiologická agens,protože jak již bylo výše uvedeno,nedostatečné vyšetření a následné použití rozličných ušních kapek tzv.,,od stolu‘‘,(jak to činí řada veterinárních lékařů) při nesprávně postavené diagnóze může pacientovi výrazně ublížit a to mnohdy celoživotně.Na našem pracovišti používáme videootoskop,kdy obraz z vyšetřovaného zvukovodu je přenášen na obrazovku(více na našich stránkách v jiné části ),který se jeví pro vizualizaci vyšetřovaného orgánu jako naprosto ideální pomocník.

Jak již bylo naznačeno,z mnoha různých příčin má onemocnění zánětem zvukovodu výraznou tendenci recidivovat,a to při použití kapek jakýchkoli,či jejich střídání. Bohužel, málokdy se podaří vyhnout se celoživotně příčinám zánětu. Veškerá medikace pak může pouze kontrolovat a udržet klinické příznaky v únosných mezích.Mnohdy toho ovšem dosáhnout nelze,k čemuž se ještě mohou přidat negativně spolupůsobící faktory:nedostatek času za strany majitele a následná nemožnost udržovat optimální hygienu zvukovodů,nekooperativnost pacienta při hygienických úkonech ve zvukovodech,těžké,převislé a nevzdušné boltce(španělé,především kokři),zvýšená tvorba ušního mazu,a j.

Následkem výše jmenovaných momentů se ve zvukovodech nachází chronický zánět se všemi jeho klinickými projevy(proliferace sliznice,zvýšená tvorba mazu,atd.,atd…),které vedou až k ucpání(obturaci) zvukovodu.

V tento moment by mělo přijít na řadu chirurgické řešení,spočívající v tzv. laterální resekci vertikálního kanálu zvukovodu dle Zeppa.Výše jmenovaní jedinci jsou pro ni ideální kandidáti.

Princip zákroku je schématicky znázorněn na obr.č.2:

Chirurgické řešení dlouhodobých potíží při zánětech zvukovodů

Na kůži je pod vyústěním horizontální části zvukovodu v určité výši vyznačena linie,od které se vedou dva rovnoběžné řezy směrem k tragu ušního boltce.Kůže je odpreparována a vyznačené pole rozstřihnuto nůžkami,čímž se otevře vertikální část zvukovodu a jeho spodní část je přišita ke kůži v místě vyznačené linie.Poté se provedou následné sutury a zákrok je u konce.Cílem této metodiky je provzdušnění horizontálního kanálu a zlepšení odtoku cerumenu,v důsledku odstranění obturující vertikální části.

Těchto výkonů jsme na našem pracovišti provedli bezpočet a to i u pacientů s příčinami otitidy,u nichž to literatura nedoporučuje.Navzdory tomu byly výsledky vždy dobré a pacientům se kvalita života výrazně zlepšila.

Chirurgické řešení dlouhodobých potíží při zánětech zvukovodů Chirurgické řešení dlouhodobých potíží při zánětech zvukovodů Chirurgické řešení dlouhodobých potíží při zánětech zvukovodů Chirurgické řešení dlouhodobých potíží při zánětech zvukovodů Chirurgické řešení dlouhodobých potíží při zánětech zvukovodů Chirurgické řešení dlouhodobých potíží při zánětech zvukovodů

Autor článku: MVDr. Marek Vondřička

Služba

04. - 10.12.
9 - 12 13 - 17:30
Po MVDr. Vondřička
MVDr. Kurková
MVDr. Polanková
MVDr. Vondřička
MVDr. Kurková
MVDr. Polanková
Út MVDr. Vondřička
MVDr. Kurková
MVDr. Polanková
MVDr. Irber
MVDr. Kurková
MVDr. Polanková
St MVDr. Vondřička
MVDr. Kurková
MVDr. Polanková
MVDr. Vondřička
Čt MVDr. Vondřička
MVDr. Kurková
MVDr. Polanková
MVDr. Polanková
9 - 12 13 - 16:30
MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
MVDr. Irber
MVDr. Vondřička
MVDr. Kurková
9 - 12 13 - 17
So MVDr. Kurková Telefon
9 - 12 15 - 17
Ne Telefon Telefon

Napište nám

Chcete se objednat?
Můžeme Vám s něčím pomoci?
Neváhejte nás kontaktovat.

* Povinné údaje
}