Logo Veterinární klinika Strakonice

Drobní savci a exoti

Malé cicavce a exotickí pacienti

Naše pracovisko navštevujú hlavne malé cicavce,  ale občas zablúdia i vtáci a plazy. K najčastejším problémom s ktorými nás navštevujú naši najmenší pacienti patria hlavne SOD (syndróm ochorenia dentície), a  s ním spojené príznaky ako nechutenstvo, respiračné problémy či periapikálne abscesy. Ďalšími sú kožné problémy (ektoparazity, pliesne, neoplázie), traumy, rany a potom preventívne úkony ako kastrácie, vakcinácie. U plazov často riešime popáleniny, nevhodné zoohygienické podmienky v teráriách a ortopedické problémy spôsobené dietetickou chybou vo výžive. I vtáči pacienti vyžadujú našu pozornosť. Hlavne ich kožné problémy- parazity, tržné poranenia, neoplázie, ktoré môžu automutiláciou skončiť nepekne. U obľúbených anduliek vlnkovaných, je vysoká schopnosť kladenia vajíčok a stáva sa, že sa niektoré zaseknú v kloake, tzv. zadržaná znáška,  a je potreba im pomôcť.
Všeobecne pacienti často prijímajú nevhodnú stravu obsahujúcu množstvo energie, ktorú nedokážu využiť , a preto sa ukladá do zásob v podobe tuku. Ten sa  ukladá nielen v podkoží, viditeľný navonok, ale i viscerálne- do okolia orgánov a do ich parenchýmu, kde spôsobuje  zníženie funkcie orgánov a metabolické problémy.
V poslednej dobe malí cicavci predstavujú významnú skupinu vo veterinárnej medicíne, ich podiel na celkovom počte pacientov stúpa a majitelia vyžadujú vyššiu kvalitu ponuky diagnostických vyšetrení a terapeutických výkonov. Naše pracovisko disponuje kvalitným RTG prístrojom a vybavením potrebným k inhalačnej anestézii, ktorá je nevyhnutná k dokonalému vyšetreniu.
Obecne vyšetrenie prebieha ako u psov a mačiek, avšak majú biologické zvláštnosti, na ktoré je treba brať zreteľ pri diagnostike a terapii. Klinickým vyšetrením pokračujeme hneď po získaní dôkladnej anamnézy. Kvôli zníženému stupňu skrotenia a relatívnej agresivite môže byť manipulácia a vyšetrenie komplikované, ale snažíme sa redukovať stres pacienta na minimum. V prípade pocitu ohrozenia využívajú i tí najmenší svoje zbrane na svoju ochranu. Králičou zbraňou sú silné zadné nohy, ktorými môžu spôsobiť škaredé škrabance, fretky, myši, potkany a škrečky využívajú ostré zuby, dokážu bolestivo uhryznúť. Vtáci síce nemajú zuby, ale ich zobák je rovnako účinný a väčšie druhy ako Ary dokážu i uštipnúť prst. Morčatá hlasito vokalizujú, činčily nastavia močovú papilu smerom dopredu a vystrekujú prúd moču pred seba a ježkovia sa zabalia do kĺbka.
Anamnéza slúži na zúženie diferenciálnych diagnóz. Jeden z dôležitých údajov je vek, k ďalším patria informácie o chove, výžive, truse, dobe trvania problémov, prípadná návšteva na inom pracovisku či medikácia.

Niečo málo z veterinárneho zákona:
Chovateľ je podľa veterinárneho zákona povinný chovať zvieratá spôsobom, v prostredí a podmienkach, ktoré vyžadujú ich biologické potreby, fyziologické funkcie a zdravotný stav, a predchádzať poškodeniu ich zdravia.
Zdravotný stav zvieraťa musí chovateľ  pravidelne kontrolovať a v prípade potreby  mu zaistiť odbornú veterinárnu pomoc.
Chovatelia malých cicavcov by nemali zabudnúť ani na povinnosť nechať veterinárnym lekárom vyšetriť zviera, ktoré poranilo človeka za okolností, ktoré navodzujú podozrenie na ochorenie besnotou. Aj keď je ČR od roku 2004 uznaná ako krajina prostá besnoty, jedná sa stále o platnú a dôležitú povinnosť chovateľa.
Chovatelia fretiek, ktorý s nimi chcú za neobchodnými účelmi  cestovať v rámci EÚ, musia mať pas, ktorý pre ich zvieratá vystaví schválený veterinárny lekár. V tomto pase musí byť zaznamenané platné očkovanie proti besnote.

Služba

27.05. - 02.06.
9 - 12 13 - 17:30
Po MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
Út MVDr. Vondřička
MVDr. Irber
MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
St MVDr. Vondřička
MVDr. Irber
MVDr. Irber
Čt MVDr. Polanková MVDr. Polanková
9 - 12 13 - 16:30
MVDr. Polanková
MVDr. Irber
MVDr. Polanková
9 - 12 13 - 17
So MVDr. Polanková Telefon
9 - 12 15 - 17
Ne Telefon Telefon

Napište nám

Chcete se objednat?
Můžeme Vám s něčím pomoci?
Neváhejte nás kontaktovat.

* Povinné údaje
}