Logo Veterinární klinika Strakonice

Něco málo o kastracích

Proč kastrovat a cena zákroku na naší klinice.

Proč kastrovat…?

Přibližující se jaro je mimo jiné i obdobím zvýšené pohlavní aktivity našich čtyřnohých přátel a snad právě v předjaří, po obdobím relativního klidu zimy, je tento pud nejsilnější a poměrně výrazně zasahuje svými průvodními jevy do našich životů. Patrný je zvýšený pohyb volně se pohybujících zvířat, především u koček a kocourů,chovaných v tzv. outdoor režimu. (Kočka se pohybuje kde chce, je-li libo postýlka,je v posteli, uráčí-li se ven, vyrazí do ulic.).Zvýšená migrace má za následek vyšší počet autoúrazů, které končí v lepším případě zraněním,v horším případě(a to u koček velmi často) přímo úmrtím.Dalším problémem jsou pochopitelně zvýšené počty nežádoucích početí,jejichž přerušení je u koček komplikované a u fen,pokud má být provedeno opravdu s minimálním rizikem, drahé.Dnes již je překonaná aplikace estrogenů,jež způsobí překrvení sliznice a následkem toho nedojde k uchycení oplodněného vajíčka.Tato metoda často končila zánětem dělohy,případně útlumem kostní dřeně.Krom toho,byla nespolehlivá a mnohdy k přerušení nedošlo.Nyní je možnost aplikovat tzv.antiprogesteron,který je neškodný,bez nežádoucích účinků a je velmi spolehlivý.Ovšem za každý komfort se platí:pro velkého psa je tato metoda drahá.(fena 30 kg cca 1000 kč jen za léčivo)

Pohlavní touhy tedy způsobují chovatelům a majitelům nemalé komplikace,které netřeba rozepisovat,neb je všichni dobře známe.Pravdou je,že se nechají fenám aplikovat tzv.antikoncepční injekce,které potlačují(či oddalují) říji a tím zabraňují početí.Ovšem výčet jejich nežádoucích účinků je značný(provokace nádorů mléčné žlázy,cukrovka,totální anestrie,zánět dělohy,…atd.)Jediná nechirurgická metodika,jež je doporučitelná,je aplikace podkožního tělíska obsahující účinou látku Deslorelin,která se po dobu 6 měsíců postupně uvolňuje do organismu, potlačuje syntézu testosteronu a tím výrazně snižuje projevy pohlavní aktivity u samců.Aplikace tohoto tělíska u fen,či koček je poměrně neprobádaná a využívá se spíše k indukci říje.

Nejvhodnějším postupem,jak řešit danou situaci je kastrace.Je zdravá,přínosná,efektní,s minimálním množstvím nežádoucích účinků,řeší situaci totálně a jednou provždy.Argumenty proti ní(změní se povaha,zleniví,ztloustne,atd.) neobstojí,jsou to povětšinou léta tradované chiméry,nemající racionální základ.Jediným výrazným nežádoucím účinkem kastrace fen je inkontinence moči,která se objevuje u malého procenta pacientek,3-10 let po zákroku. V dnešní době ovšem tento neduh velice elegantně řešitelný.Obavy z obezity rovněž nejsou na místě.Ano fena ztratí jeden životní zájem:zachování rodu,ale ze vzduchu nepřibere nikdo,ani kastrovaná fena a pokud dostává adekvátní přísun energie,není kde by se jí více vzalo a tím se nebude nikde ukládat ve formě tukových dep.

Cena zákroku:

Pokud se majitel rozhodne,že u svého zvířete nechá provést kastraci,kontaktuje konkrétní pracoviště obvykle telefonicky,aby se na zákrok náležitě vyptal.Bohužel,první položenou otázkou bývá nejčastěji výše ceny za její provedení.Cena za zákrok je nepochybně informace,kterou by měl majitel znát,ovšem vytrhnout jí z kontextu všech otázek,které by měly být položeny a nadto ji před ostatními upřednostnit je nesmysl.Možností jak zákrok provést je mnoho,a liší se především v komfortu pacienta, v jeho pohodlí,bezpečnosti anestézie,rychlé rekonvalescenci,v návratu do normálního života.A za každý komfort se platí.

Není složité snížit náklady na anestetikách, předat pacienta majiteli ještě spícího a nechat ho probouzet se v domácí péči,kdy nikdo neví co se může stát a promptní lékařská péče zajištěna není.Nemusí se aplikovat analgetika,rány se stejně zhojí, pacient zákrok 3-4 dny odmarodí,atd.Jelikož na našem pracovišti nechápeme naší práci pouze jako obchod(na rozdíl od všeobecného přesvědčení mnohých… ),touto cestou vydávat se nechceme.Pohodlí a bezproblémový průběh zákroku je pro nás nejdůležitějším hlediskem,mnohem důležitějším,než zisk. Dle našeho mínění je nesvědomité a nezodpovědné vystavovat pacienta rizikům postoperačních problémů.Nadto je to vůči našim čtyřnohým přátelům nešetrné a snadno se tomu již v dnešní době lze vyhnout.Z těchto důvodů po kastracích fen považujeme za nezbytně nutnou cca 8-12 hodinovou hospitalizaci,operace jsou hotovy za cca 1-2 hodiny,poté se pacient pomalu probouzí za přímé lékařské kontroly ve vyhřátém postoperačním boxu a po naprostém probuzení,ultrazvukové kontrole abdomenu,případně po hematologickém rozboru krve(krevní obraz,hematokrit),tedy po vyloučení všech možných komplikací, s léky proti bolesti je propuštěn domů.Kastrace kočky,či kocoura trvá cca 20 minut,po 60 minutách propouštíme pacienty zcela probuzené,s analgetiky na 3 dny, do domácího ošetřování,mohou se okamžitě zapojit do plnohodnotného života.Během zákroku jsou pacienti plně monitorováni,automatikou je případné předoperační krevní vyšetření prováděné rutinně u starších pacientů, u pacientů,jejichž zdravotní stav si to vyžaduje,či na přání majitele.Všechny výše jmenované věci celý zákrok prodražují,nicméně zajišťují maximální pohodlí pro pacienty,potažmo pro jejich majitele a to je náš cíl.Každý kdo hodnotí a zvažuje,nebo porovnává ceny kastrací(ale i ostatních zákroků) na jednotlivých pracovištích,by měl mít na paměti,že ty ceny nepadají z nebe jako hrušky,nikdo si je nevymýšlí,ale jsou čímsi podloženy.(A nízké ceny jsou podloženy ničím.)V našem případě jsou podloženy právě pohodlím ,bezpečím a komfortem pacienta. 

Autor článku: MVDr. Marek Vondřička

Služba

15. - 21.07.
9 - 12 13 - 17:30
Po MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
Út MVDr. Vondřička
MVDr. Irber
MVDr. Polanková
St MVDr. Vondřička
MVDr. Irber
MVDr. Vondřička
MVDr. Irber
Čt MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
9 - 12 13 - 16:30
MVDr. Polanková
MVDr. Irber
MVDr. Polanková
9 - 12 13 - 17
So MVDr. Polanková Telefon
9 - 12 15 - 17
Ne Telefon Telefon

Napište nám

Chcete se objednat?
Můžeme Vám s něčím pomoci?
Neváhejte nás kontaktovat.

* Povinné údaje
}