Logo Veterinární klinika Strakonice

Využití moderních technologií na naší klinice - Digitální RTG

Medicína je obor ,který je závislý na informacích. Od těch nejjednodušších,sdělených pacientem, přes naše klinické vyšetření až po moderní sofistikované zobrazovací,či laboratorní metody.

Aby byla stanovena co nejpřesnější diagnóza, je nezbytně nutné tyto nové technologie využívat a sledovat. Hitem posledních let v rentgenologickém zobrazování je bezesporu digitalizace.Ta spočívá v přechodu od klasických rtg snímků zhotovených pomocí filmu a chemikálií na digitální techniku. Při použití této moderní technologie provedeme expozici běžným rtg přístrojem na digitální kazetu,kterou pak vkládáme do specielního readeru(čtečky).Ten naexponovaný obraz přečte a odešle do počítače,v němž potom pomocí programu k tomu určenému můžeme snímek různě upravovat,zvětšovat,zmenšovat,přidávat jas, kontrast atd.

Tím pádem jsme schopni vytěžit z digitálního rtg snímku mnohem větší množství informací, než ze snímku klasického. Krom toho je velice jednoduché snímek přeposílat kolegům, specialistům, kteří se mohou vzdáleně v diskusi podílet na stanovení diagnózy. Zasílání snímku klientům je též možné, což naše pracoviště vítá, neb odpadá mnohdy trapné se domáhání rtg snímku majitelem. Pochopitelně při digitální rtg metodě odpadá práce s chemikáliemi a se snímky jako takovými, což výrazně šetří životní prostředí.

Naše pracoviště se nakonec rozhodlo využít metodiku tzv.nepřímé digitalizace,kdy se exponuje na kazetu,jež vkládá se do readeru a ten pak komunikuje s PC.(Oproti přímé digitalizaci,kdy se exponuje na kazetu,jež přímo propojena s PC.)K tomu nás vedlo mnoho důvodů z nichž nezanedbatelným je moment naší dlouhodobé spolupráce s firmou VMK-rtg a pak využití digitálního rtg v hipiatrické praxi.Obava z poškození digitální kazety koněm při zhotovování snímku je přeci jen nižší,než obava z poškození celého systému.

Autor článku: MVDr. Marek Vondřička

Služba

04. - 10.12.
9 - 12 13 - 17:30
Po MVDr. Vondřička
MVDr. Kurková
MVDr. Polanková
MVDr. Vondřička
MVDr. Kurková
MVDr. Polanková
Út MVDr. Vondřička
MVDr. Kurková
MVDr. Polanková
MVDr. Irber
MVDr. Kurková
MVDr. Polanková
St MVDr. Vondřička
MVDr. Kurková
MVDr. Polanková
MVDr. Vondřička
Čt MVDr. Vondřička
MVDr. Kurková
MVDr. Polanková
MVDr. Polanková
9 - 12 13 - 16:30
MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
MVDr. Irber
MVDr. Vondřička
MVDr. Kurková
9 - 12 13 - 17
So MVDr. Kurková Telefon
9 - 12 15 - 17
Ne Telefon Telefon

Napište nám

Chcete se objednat?
Můžeme Vám s něčím pomoci?
Neváhejte nás kontaktovat.

* Povinné údaje
}