Logo Veterinární klinika Strakonice

Zduřeniny na mléčné žláze-Má být chovatel znepokojen?

Nádory mléčné žlázy jsou druhým nejčastějším nádorovitým onemocněním u psů.

Pochopitelně se jedná především o onemocnění samičí,ale můžeme se s ním setkat v malém procentu i u samců.Jako všechny nádory je dělíme na zhoubné(maligní) a nezhoubné(benigní).Míra malignity(zhoubnosti) každého nádoru je dána schopností jeho vlastních buněk se dělit.Tu vyjadřuje tzv.mitotický index,čím vyšší mitotický index,tím vyšší malignita a tím vyšší riziko tvorby tzv.metastáz.Metastáze je v podstatě odtrhnutá nádorová buňka,či shluk buněk,které proudí cévním(či mízním) řečištěm a mohou se usazovat v nahodilých orgánech celého těla.Nádory mléčných žlaz nejčastěji metastazují do mízních uzlin,plic,jater,atd.Výskyt nádorů na mléčné žláze výrazně podporují vnější pohlavní hormony,které jsou ponejvíce obsaženy v preparátech na potlačení říje.Bohužel tyto léky jsou stále u značné části chovatelské veřejnosti poměrně oblíbeny a to i přes poměrně intenzivní osvětu,která se v posledních letech provádí. Nicméně klid a pohodlí majitele bývá i v těchto případech přednější,než dlouhodobé zdraví jeho fenky.Dalším rizikovými faktory,které poměrně značně přispívají k tvorbě nádorů na mléčných žlázách jsou časté pseudogravidity,případně záněty na mléčných žlázách.Rovněž obezita mezi 9.-12. měsícem života zvyšuje pravděpodobnost výskytu těchto nádorů.Jako prevence působí jedině časná kastrace,provedená před prvním háráním(cca stáří cca 5 měsíců).

Na zduřeniny(tumory) na mléčné žláze,je třeba vždy pohlížet jako na patologii,která MUSÍ být promptně odstraněna a diagnostikována.Toto tvrzení je podle našich zkušeností v rozporu s tvrzením chovatelské( a bohužel i velké části veterinární)veřejnosti.Situace je ovšem zcela stejná jako je u lidských pacientů.Připomeňme rozsáhlý mamografický program u žen,který je rozhodně smysluplný a přirovnejme tuto situaci v medicíně humání k vžitému,ovšem mylnému konsensu,který panuje v medicíně veterinární.Věta ,Budeme tumor sledovat a kdyby se zvětšoval budeme to řešit‘ je naprosto zcestná,matoucí a připravila o život nesčetné množství čtyřnohých pacientů. Dalším velkým omylem, je názor, že po chirurgickém výkonu se nádor začne zvětšovat a iniciuje se tak jeho růst.Tento středověký blud právě pramení z pozdního přístupu k chirurgickému řešení .Je na místě si uvědomit,že právě časná diagnostika a promptní odstranění tumorů je základní krok,který musí být proveden,chceme-li ,aby pacient dlouhodobě přežil.Po odstranění by měl následovat histopatologický rozbor,který nasměruje další kroky.Pokud se nádor prokáže jako zhoubný,měl by být pacient podroben alespoň základnímu paraklinickému screeningu(rtg plicního pole,sono dutiny břišní,hematologie).Bude-li posouzen nádor jako nezhoubný,bohužel neznamená to ,že by měl být klient a ošetřující lékař v klidu.I benigní nádory se mohou kdykoli přeměnit na maligní a to by mělo býti na paměti,při objevení se nových tumorků. I ty by měly být okamžitě odstraněny,dovyšetřeny a rozhodně by se k nim neměl zaujímat postoj typu:,Původní bulka byla nezhoubná,ty nové nic neznamenají‘.Bohužel právě tento falešný klid stojí za úmrtími mnoha pacientů.

Co se týče samotného chirurgické odstranění,provádí se vždy zásadně v celkové anestezii,po předchozím rtg vyšetření plicního pole.Rozsah zákroku se určuje podle zdravotního stavu pacienta,stupňe nádorového napadení(staging),lokalizace a mnohočetnosti.Obecně platí,že vždy je lepší agresivnější přístup a že hlavním terapeutickým krokem je ODSTRANĚNÍ NÁDORU.

Po chirurgickém řešeníí by se mělo u zhoubných tumorů přistoupit k chemoterapii,která sice u nádorů mléčných žlaz nebývá příliš úspěšná,nicméně jeví se jako jediná šance na prodloužení života pacientů.Chemoterapii,ať už podle různých protokolů snáší psi i kočky velmi dobře.Jako doplňková terapie může sloužit imunostimulace,antioxidanty a ostatní symptomatická léčbu,dle napadených orgánů.

Jako hlavní preventivní krok by měl každý majitel při hře a při mazlení se se svou fenkou pravidelně kontrolovat mléčnou žlázu,při nálezu jakéhokoli útvaru kontaktovat veterinárního lékaře a domluvit se s ním na odstranění a vyšetření,jelikož to je hlavní krok terapie a jedině tak je možné dospět k vyléčení pacienta.Každé zduření na mléčné žláze je abnormální a mělo by být vyjmuto.

Autor článku: MVDr. Marek Vondřička

Služba

27.11. - 03.12.
9 - 12 13 - 17:30
Po MVDr. Vondřička
MVDr. Kurková
MVDr. Vondřička
MVDr. Kurková
Út MVDr. Vondřička
MVDr. Kurková
MVDr. Irber
MVDr. Kurková
MVDr. Polanková
St MVDr. Vondřička
MVDr. Kurková
MVDr. Vondřička
Čt MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
MVDr. Kurková
MVDr. Polanková
9 - 12 13 - 16:30
MVDr. Vondřička
MVDr. Kurková
MVDr. Irber
MVDr. Vondřička
9 - 12 13 - 17
So MVDr. Vondřička Telefon
9 - 12 15 - 17
Ne Telefon Telefon

Napište nám

Chcete se objednat?
Můžeme Vám s něčím pomoci?
Neváhejte nás kontaktovat.

* Povinné údaje
}