Logo Veterinární klinika Strakonice

Zduřeniny na mléčné žláze-Má být chovatel znepokojen?

Nádory mléčné žlázy jsou druhým nejčastějším nádorovitým onemocněním u psů.

Pochopitelně se jedná především o onemocnění samičí,ale můžeme se s ním setkat v malém procentu i u samců.Jako všechny nádory je dělíme na zhoubné(maligní) a nezhoubné(benigní).Míra malignity(zhoubnosti) každého nádoru je dána schopností jeho vlastních buněk se dělit.Tu vyjadřuje tzv.mitotický index,čím vyšší mitotický index,tím vyšší malignita a tím vyšší riziko tvorby tzv.metastáz.Metastáze je v podstatě odtrhnutá nádorová buňka,či shluk buněk,které proudí cévním(či mízním) řečištěm a mohou se usazovat v nahodilých orgánech celého těla.Nádory mléčných žlaz nejčastěji metastazují do mízních uzlin,plic,jater,atd.Výskyt nádorů na mléčné žláze výrazně podporují vnější pohlavní hormony,které jsou ponejvíce obsaženy v preparátech na potlačení říje.Bohužel tyto léky jsou stále u značné části chovatelské veřejnosti poměrně oblíbeny a to i přes poměrně intenzivní osvětu,která se v posledních letech provádí. Nicméně klid a pohodlí majitele bývá i v těchto případech přednější,než dlouhodobé zdraví jeho fenky.Dalším rizikovými faktory,které poměrně značně přispívají k tvorbě nádorů na mléčných žlázách jsou časté pseudogravidity,případně záněty na mléčných žlázách.Rovněž obezita mezi 9.-12. měsícem života zvyšuje pravděpodobnost výskytu těchto nádorů.Jako prevence působí jedině časná kastrace,provedená před prvním háráním(cca stáří cca 5 měsíců).

Na zduřeniny(tumory) na mléčné žláze,je třeba vždy pohlížet jako na patologii,která MUSÍ být promptně odstraněna a diagnostikována.Toto tvrzení je podle našich zkušeností v rozporu s tvrzením chovatelské( a bohužel i velké části veterinární)veřejnosti.Situace je ovšem zcela stejná jako je u lidských pacientů.Připomeňme rozsáhlý mamografický program u žen,který je rozhodně smysluplný a přirovnejme tuto situaci v medicíně humání k vžitému,ovšem mylnému konsensu,který panuje v medicíně veterinární.Věta ,Budeme tumor sledovat a kdyby se zvětšoval budeme to řešit‘ je naprosto zcestná,matoucí a připravila o život nesčetné množství čtyřnohých pacientů. Dalším velkým omylem, je názor, že po chirurgickém výkonu se nádor začne zvětšovat a iniciuje se tak jeho růst.Tento středověký blud právě pramení z pozdního přístupu k chirurgickému řešení .Je na místě si uvědomit,že právě časná diagnostika a promptní odstranění tumorů je základní krok,který musí být proveden,chceme-li ,aby pacient dlouhodobě přežil.Po odstranění by měl následovat histopatologický rozbor,který nasměruje další kroky.Pokud se nádor prokáže jako zhoubný,měl by být pacient podroben alespoň základnímu paraklinickému screeningu(rtg plicního pole,sono dutiny břišní,hematologie).Bude-li posouzen nádor jako nezhoubný,bohužel neznamená to ,že by měl být klient a ošetřující lékař v klidu.I benigní nádory se mohou kdykoli přeměnit na maligní a to by mělo býti na paměti,při objevení se nových tumorků. I ty by měly být okamžitě odstraněny,dovyšetřeny a rozhodně by se k nim neměl zaujímat postoj typu:,Původní bulka byla nezhoubná,ty nové nic neznamenají‘.Bohužel právě tento falešný klid stojí za úmrtími mnoha pacientů.

Co se týče samotného chirurgické odstranění,provádí se vždy zásadně v celkové anestezii,po předchozím rtg vyšetření plicního pole.Rozsah zákroku se určuje podle zdravotního stavu pacienta,stupňe nádorového napadení(staging),lokalizace a mnohočetnosti.Obecně platí,že vždy je lepší agresivnější přístup a že hlavním terapeutickým krokem je ODSTRANĚNÍ NÁDORU.

Po chirurgickém řešeníí by se mělo u zhoubných tumorů přistoupit k chemoterapii,která sice u nádorů mléčných žlaz nebývá příliš úspěšná,nicméně jeví se jako jediná šance na prodloužení života pacientů.Chemoterapii,ať už podle různých protokolů snáší psi i kočky velmi dobře.Jako doplňková terapie může sloužit imunostimulace,antioxidanty a ostatní symptomatická léčbu,dle napadených orgánů.

Jako hlavní preventivní krok by měl každý majitel při hře a při mazlení se se svou fenkou pravidelně kontrolovat mléčnou žlázu,při nálezu jakéhokoli útvaru kontaktovat veterinárního lékaře a domluvit se s ním na odstranění a vyšetření,jelikož to je hlavní krok terapie a jedině tak je možné dospět k vyléčení pacienta.Každé zduření na mléčné žláze je abnormální a mělo by být vyjmuto.

Autor článku: MVDr. Marek Vondřička

Služba

20. - 26.05.
9 - 12 13 - 17:30
Po MVDr. Vondřička
MVDr. Irber
MVDr. Vondřička
Út MVDr. Vondřička
MVDr. Irber
MVDr. Vondřička
St MVDr. Vondřička
MVDr. Irber
MVDr. Vondřička
MVDr. Irber
Čt MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
MVDr. Polanková
9 - 12 13 - 16:30
MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
MVDr. Vondřička
MVDr. Polanková
9 - 12 13 - 17
So MVDr. Irber Telefon
9 - 12 15 - 17
Ne Telefon Telefon

Napište nám

Chcete se objednat?
Můžeme Vám s něčím pomoci?
Neváhejte nás kontaktovat.

* Povinné údaje
}